مهندس نیره تنهایی و جمعی از تجار خاورمیانه .

مهندس نیره تنهایی و جمعی از تجار خاورمیانه . طی نشست های برگزار شده تفاهم نامه های همکاری متعددی جهت ایجاد رونق هرچه بیشتر محصولات ایرانی و ترک در کشورهای تحت پوشش گروه تجاری و صنعتی نوفر برگزار گردید

[ CONTINUE READING ]