فولاد

)، فولاد را می‌توان به چهار گروه اصلی، براساس ترکیبات شیمیایی طبقه‌بندی کرد. انواع طبقه بندی فولاد شامل:  فولاد کربن، فولاد آلیاژی، فولاد ضد زنگ و فولاد ابزار می‌باشد)،

فولاد

فولاد ضد زنگ

برخلاف آهن، که برای هزاران سال استفاده می­شده است، فولاد ضدزنگ نسبتا یک تازه وارد به جهان علوم مواد است، که اولین بار تنها 100 سال گذشته تولید شده است

فولاد ضد زنگ

آلومینیوم

حمل و نقلی مطمئن و تحوسل کالای شما در زمان معین شده توسط گروه حمل و نقل نوفر و انتقال کالای شما از طریق راه خاکی ، راه ریلی ، راه دریایی و راه هوایی

آلومینیوم

مس

همراهی با تیم بازرگانی نوفر به دلیل یکپارچه بودن روند اجرا  باعث افزایش سرعت و کاهش هزینه و حداکثر سوددهی تجارت شما می گردد.

مس

برنز

)، فولاد را می‌توان به چهار گروه اصلی، براساس ترکیبات شیمیایی طبقه‌بندی کرد. انواع طبقه بندی فولاد شامل:  فولاد کربن، فولاد آلیاژی، فولاد ضد زنگ و فولاد ابزار می‌باشد)،

برنز

تیتانیوم

برخلاف آهن، که برای هزاران سال استفاده می­شده است، فولاد ضدزنگ نسبتا یک تازه وارد به جهان علوم مواد است، که اولین بار تنها 100 سال گذشته تولید شده است

تیتانیوم

پلاستیک

همراهی با تیم بازرگانی نوفر به دلیل یکپارچه بودن روند اجرا  باعث افزایش سرعت و کاهش هزینه و حداکثر سوددهی تجارت شما می گردد.

پلاستیک