قوانین گمرک

گروه تجاری و صنعتی نوفر با گرد آوردی اعضای کاملا حرفه ای و متخصص در ترخیص کالاهای صنعتی , ساختمانی و مواد خام تلاش نموده است که با تمرکز فعالیت خود

 

از سویی و همچنین با ایجاد گروهی متشکل از بازرگانی , حمل و نقل و گمرک از سوی دیگری , حداکثر دقت و سرعت خدمات را کمترین ضریب خطا به دلیل تمرکز بر روی

 

زمینه ی کاری خاص ایجاد نماید .